1. Tota la informació del cicles formatius de grau mitjà i superior (temaris, dates de les proves d'acces, places disponibles...)

http://www.caib.es/

2. Examens de selectivitat de les proves anteriors

http://estudis.uib.cat

3. exàmens proves d'accés a universitat per a majors de 25 anys.

http://estudis.uib.cat